Asiakkaat

Referenssit

Insinööritoimisto Jodec Oy:n referenssejä vuonna 2018

 • Ammattilautan rungon lujuuslaskenta.
 • Robottijalkojen lujuuslaskenta.
 • Kaivinkoneen lisälaitteiden turvallisuustarkastelu.
 • Jätteenkäsittelylaitoksen konerunkojen ja huoltotasojen suunnittelu.
 • Ilmanvaihtokoneen rungon (4 t) suunnittelu ja lujuuslaskenta.
 • Ilmanpuhdistuslaitteiden ohutlevymekaniikan suunnittelu.
 • Jätteenkäsittelylaitoksen koneturvallisuustarkastelu CE-merkintää varten.
 • Robottisolun riskianalyysi.
 • Rakennuksen teräsrungon suunnittelu ja lujuuslaskenta.
 • Koneiden CE-merkintä: Hihnakuljetin, rumpuseula seka lamellikuljetin.

 

Insinööritoimisto Jodec Oy:n referenssejä vuonna 2017

 • Metallikierrätysjätteen murskauskoneiden (5 t) jalkarunkojen, magneettikuljettimen runkojen ja huoltotason mekaniikkasuunnittelu.
 • Katolle sijoitetun Fläktin ilmastointikoneikon (3,8 t) rungon ja 10 metrin jalkojen suunnittelu ja lujuustarkastelu.
 • Sahateollisuuteen 20 tonnin lautanippunostimen (nostokorkeus 2 m) mekaniikkasuunnittelu ja lujuusanalyysit.
 • Puunkuorimakoneen mekaniikkasuunnittelu ja CE-merkintään liittyvän dokumentaation laatiminen.
 • CE-merkintädokumentointi kaivinkoneeseen, harvesteriin ja kuormaimiin kiinnitettäville laitteille.
 • Keksinnön selityksen ja piirustusten laatiminen koneen patenttihakemusta varten.
 • Ojantasauskauhojen mekaniikkasuunnittelu.
 • Vesakonraivaimen ja jarruriipukkeen mekaniikkasuunnittelu.
 • Ilmanpuhdistuslaitteiden ohutlevymekaniikan suunnittelu.
 • Siirtovaunun lujuuslaskenta.
 • Muovituoterobottisolun mekaniikkasuunnittelu.
 • Huoltotason suunnittelu muovituotelinjastolle.

 

Insinööritoimisto Jodec Oy:n referenssejä vuonna 2016

 • Puutavaran pakkauslinjan esisuunnittelu.
 • Raivauslaitteen koneturvallisuustarkastelu. 
 • Nosturin jarruriipukkeen suunnittelu.
 • Lääkinnällisen laitteen CE-merkintä direktiivin 93/42/ETY mukaisesti. 
 • Ilmanpuhdistuslaitteiden mekaniikkasuunnittelu.
 • Siirtovaunun (AGV) rungon lujuuslaskenta.
 • Nostolaitteen lujuuslaskenta.
 • Raivauslaitteen puomin lujuustarkastelu.
 • Jarruriipukkeen lujuuslaskenta.

 

Insinööritoimisto Jodec Oy:n referenssejä vuonna 2012

 • Puristinrungon (85 t) FEM-analyysi.
 • Rekan perävaunujen lujuuslaskenta ja raportointi.
 • Sellutehtaan jäähdytystornin teräsrakennesuunnittelu ja FEM- sekä värähtelyanalyysi.
 • Venäläisen apatiittivälivaraston tullausselvitys 3D-mallien avulla. Kirovsk (szfk.ru).
 • Porrastornien (korkeus 20 ja 40 metriä) teräsrakennesuunnittelu.
 • Kuljettimen layout-suunnittelu kaivosteollisuuteen.
 • Materiaalinkäsittelykoneiden katepeltien ohutlevysuunnittelu.
 • Valumuottien mekaniikkasuunnittelu uuniteollisuuteen.
 • Sähkölämmittimen äänieristyskotelon ohutlevysuunnittelu.
 • Lämmönvaihtimien putkistojen suunnittelu.
 • Junavaunujen osakokonaisuuksien dokumentointi englanniksi.

 

Insinööritoimisto Jodec Oy:n referenssejä vuonna 2011

 • Listakoneen kääntö- ja nostolaitteen konesuunnittelu (SAKKY).
 • Puuprofiilien erottelulaitteen konesuunnittelu.
 • Muuntajalevyjen nostolaitteiden mekaniikkasuunnittelu ja FEM-lujuuslaskenta.
 • Lämpövoimalan nosturikiskon mekaniikkasuunnittelu ja FEM-lujuuslaskenta.
 • Kolakuljettimen fuskauksenestolevyjen suunnittelu.
 • Ilmansäätöyksikön ohutlevysuunnittelu.
 • Jodecin laatukäsikirjan laadinta.
 • Metsätyökoneiden katteiden kokoonpanojigien mekaniikkasuunnittelu.
 • Jäätelöpakkauskuljettimen manipulaattorin mekaniikkasuunnittelu.
 • Kultakaivoksen huoltotasojen teräsrakennesuunnittelu.
 • Rakennusovipuhaltimen teräsrakennesuunnittelu.
 • Kaivosteollisuuteen tarjottavien kuljettimien ja varastosiilojen layoutin 3D-suunnittelu.
 • Varastosiilojen lujuuslaskenta tarjouksen tueksi.
 • Rakennustehtäväpiirustusten kuormalaskelmat.
 • Sisäilmapuhdistuslaitteen mekaniikan ja ohutlevyrakenteen jatkokehitystyö.
 • Kaivosteollisuuteen tarjottavan kuljetinjärjestelmän layoutin 3D-suunnittelu.
 • Laivanlastauskuljettimen layoutin 3D-suunnittelu.
 • Lämmönvaihtimien putkistojen suunnittelu.
 • Työkoneen katepeltien ohutlevysuunnittelu.

 

Insinööritoimisto Jodec Oy:n referenssejä vuonna 2010

 • Kuormausovien lämpöpuhaltimen runkorakenteen jatkosuunnittelu. Ristikoiden FEM-tarkastelua ja rakenteiden optimointia.
 • Ilmansäätöyksikön ohutlevysuunnittelu.
 • Ketjukuljettimien suunnittelu kuormalavojen siirtoon.
 • Ovensulkimen öljyntäyttöyksikön suunnittelu.
 • Syöttökuljettimien ja hoitotasojen suunnittelu kaivosteollisuuteen.
 • Työkoneiden katteiden kokoonpanojigien suunnittelu.
 • Liettolaitoksen tuotekehityssuunnittelu.
 • Levyjen listoituslinjan kuljettimien ja kääntölaitteiden suunnittelu.
 • Varastointi- ja lastausaseman esisuunnitelman mallinnus.

 

Insinööritoimisto Jodec Oy:n referenssejä vuonna 2009

 • Kuormausovien lämpöpuhaltimen runkorakenteen suunnittelu. Ristikoiden FEM-tarkastelua ja rakenteen optimointia.
 • Hitsauskoneiden kokoonpanossa käytettävien aluspalettien siirtokuljettimet ja korkeavarastojen hyllynostimien suunnittelu. Hyllynostimien CE-merkintä sisälsi myös lujuustarkasteluja. 
 • Ruostumattomasta teräksestä ja betonista valmistettujen parvekekehikoiden ja teräskaiteiden FEM-luujuustarkasteluja. 
 • Ilmanpuhdistuslaitteen ohutlevysuunnittelu.
 • Ruostumattomien palkkien nopean valmistuslinjan loppupään pinontalinjan suunnittelu. 
 • Kappaletavara-automaatiolinja aluskehikkojen syötöllä ja pienien pakettien asemoinnilla. 
 • Testaus-, ruuvaus- ja varmistusrobottituotantosolun suunnittelu rakennusteollisuuden komponenttitoimittajalle. 
 • Pinnanlaadunmittaukseen tarkoitetun laitteen mekaniikan suunnittelu.