page-banner

Konesuunnittelu- ja tuotekehityspalvelut

Yrityksellämme on pitkä kokemus vaativasta mekaniikkasuunnittelusta. Katso referenssimme sivuiltamme. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa yksityishenkilöistä ja keksijöistä aina vientiyrityksiin. Konesuunnittelijoillamme on käytännön konepajaosaamista, joten osaamme ottaa huomioon tuotteen valmistettavuuden. Tunnemme myös tuotteen sarjavalmistuksen haasteet ja pystymme vastaamaan niihin.

MEKANIIKKASUUNNITTELU
TEOLLISUUDEN KONE- JA LAITESUUNNITTELU

• Teollisuuden tuotantokoneet
• Tuotantolinjat
• Rulla-, hihna- ja ketjukuljettimet
• Kappaleenkäsittelylaitteet 
• Metsäteollisuuden koneet

OHUTLEVY- JA TERÄSRAKENNESUUNNITTELU

• Ohutlevymekaniikka
• Työkoneiden konepeitot
• Rakennusten teräsrungot
• Kokoonpanojigit
• Huoltotasot

Tekninen laskenta ja dokumentointi

Laskentapalvelumme on erikoistunut lujuuslaskentaan. Asiantuntijamme toteuttavat vaativia lujuuslaskentatehtäviä, joiden tuloksena saadaan turvallisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Meillä on osaamista myös mekaaniseen värähtelylaskentaan, joka tuottaa laskelmia värähtelyjen vaimennukseen, tärytykseen ja ominaistaajuuden määrittämiseen.  

Dokumentointipalvelumme pystyy vastaamaan koneita ja laitteita koskeviin viranomaisvaatimuksiin. Laadimme konedirektiivin vaatimusten mukaisia asiakirjoja, joita tarvitaan koneiden ja laitteiden CE-merkintäprosessissa.

Koneen CE-merkintäprosessi käytännössä.

 

 

LUJUUSLASKENTA

• Tukivoimat, jännitykset ja siirtymät
• Värähtelylaskenta
• Väsymistarkastelut
• Materiaalin käytön ja valinnan optimointi

KONETURVALLISUUS

• Koneiden CE-merkintään liittyvä dokumentointi
• Selvitykset vaatimustenmukaisuudesta
• Riskianalyysit
• Käyttö- ja huolto-ohjeet
• Konekilven toteutukset

Työvälineet

Suunnittelutyökaluina käytämme edistyksellisiä SolidWorks-, Vertex- ja Inventor-ohjelmistoja. CustomWorks 5 -lisäohjelman avulla hallitsemme tehokkaasti nimiketiedot, tiedostojen uudelleennimeämisen, tiedostokäännökset ja massatulostukset. FEM-analyysit teemme Simulation Professional -ohjelmalla.