page-banner

Koneturvallisuuden ratkaisut mekaniikkasuunnittelun asiantuntijalta

Dokumentointi- ja koneturvallisuuspalvelumme pystyy vastaamaan koneita ja laitteita koskeviin viranomaisvaatimuksiin. Laadimme mm. konedirektiivin vaatimusten mukaisia asiakirjoja, joita tarvitaan koneiden ja laitteiden CE-merkintäprosessissa. Emme vain tyydy kertomaan mitä määräykset vaativat, vaan teemme ratkaisuehdotuksia riskien hallintaan. Usein toteutamme koneturvallisuuden ratkaisut valmistuspiirustusten tasolle.

• Koneiden CE-merkintään liittyvä dokumentointi
• Selvitykset vaatimustenmukaisuudesta
• Riskianalyysit
• Käyttö- ja huolto-ohjeet
• Konekilven toteutukset

Koneen CE-merkintäprosessin vaiheet